Locatie

Program

Luni - Vineri 9:00 - 17:30

Cum vor putea persoanele juridice și fizice să-și amâne plata ratelor până la 9 luni

Persoanele juridice și fizice pot solicita amânarea plății ratelor la credite pe o perioadă de până la nouă luni.

O vor putea face însă doar persoanele juridice și fizice care vor putea dovedi că au fost afectate de criza financiară.

Persoanele juridice vor trebui să prezinte o declarație pe propria răspundere privind afectarea, în sensul scăderii, cu cel puțin 25%, a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021, anunță Antena 3.

În situația debitorilor care nu au o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înființați cu mai puțin de un an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înființare, privind angajamentul de a nu distribui/plăți dividende și de a nu acorda sau rambursa credite către acționari pe perioada aplicării facilității de amânare la plată cu excepția întreprinderilor publice așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență nr. 109/2011.

Creditorii trebuie să se asigure că respectivii debitori nu au înregistrat incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele șase luni anterioare datei solicitării precum și că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit situațiilor financiare anuale la 31.12.2021.

De asemenea, persoanele fizice vor trebui să prezinte o declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că au înregistrat o creștere cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021.

×