Locatie

Program

Luni - Vineri 9:00 - 17:30

FNGCIMM: Peste 550 de garanţii sunt în diverse stadii de analiză şi aprobare în cadrul programelor „Start-up Nation” şi „Femeia Antreprenor”

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunță că, în prezent, în cadrul Programului Start UP-Nation, se află în diverse stadii de analiză și aprobare peste 440 de garanții în nume şi cont propriu în valoare de peste 70 milioane lei pentru finanțări de peste 88 milioane lei.

Prin Programul Start UP-Nation, întreprinzătorii pot beneficia de garanţii individuale în valoare de maximum 160.000 LEI, aferente unor finanţari cu o valoare maximă de 200.000 lei, procentul de garantare fiind de maximum 80% din valoarea creditului aprobat de Finanţator, informează FNGCIMM.

Are acces la garanția FNGCIMM orice beneficiar înființat după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv start-up, care se încadrează în categoria IMM în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare și care îndeplinește condițiile de eligibilitate conform reglementărilor interne ale finanţatorului, cum ar fi:

  • nu este întreprindere în dificultate financiară;
  • nu se află în procedura de insolvenţă, procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială;
  • nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni;
  • nu înregistrează datorii restante la bugetul statului, etc.

Împărţirea riscului de credit între bancă şi FNGCIMM este remunerată printr-un comision de garantare de max. 2,6 % iar cheltuielile financiare aferente garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului Start-up Nation sunt cheltuieli eligibile în cadrul programului.

Programul Femeia Antreprenor înregistrează deja un număr de peste 100 solicitări de garantare în valoare de aprox. 16,8 milioane lei pentru finanțări de peste 22 milioane lei.

Pentru a accesa, prin Programul Femeia Antreprenor, garanții individuale în valoare de maximum 160.000 LEI, aferente unor finanţari cu o valoare maximă de 200.000 lei, societățile beneficiare trebuie să se încadreze în categoria IMM în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare și să aibă cel puţin unul dintre asociați femeie, care deţine cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii.

Garanţiile aferente finanţărilor acordate beneficiarilor Programelor Start-up Nation și Femeia Antreprenor sunt acordate pe toată durata finanţării, în limita unui plafon de garantare și în termenii Convenţiilor încheiate cu băncile partenere, după aprobarea finanţării de către banca cu care antreprenorii au ales să lucreze, pe baza aceleiași documentații de credit.

×