Locatie

Program

Luni - Vineri 9:00 - 17:30

Finanțări de până la 500.000 lei pentru antreprenorii care doresc să investească în afacerea lor

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va acorda finanțări nerambursabile de până la 500.000 lei antreprenorilor români, din sectorul de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care doresc să investească în dezvoltarea afacerilor lor.

Procedura de implementare a programului Comerț&Servicii a fost publicată în Monitorul Oficial și poate fi descărcată de aici: https://shorturl.at/bdvwE

Mecanismul de finanțare prevede, la fel ca în cazul Programului de Microindustrializare – „Fabricat în România”, contractarea de credite de investiții de către antreprenori, de la băncile partenere ale programului, selectate în urma unui proces deschis și transparent, și decontarea de către MEAT a 50% din valoarea cheltuielilor echilibile, stabilite prin procedură, dar nu mai mult de 500.000 lei.

Valoarea minimă a creditului de investiții este de 250.000 lei.

Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil companiile dintr-un spectru larg de sectoare, care desfășoară, spre exemplu, comerț cu ridicata și cu amănuntul, activități de tipărire, de reparare, întreținere și instalare a mașinilor sau de captare, tratare și distribuire a apei. De asemenea, sunt eligibile activitățile de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor, lucrările speciale de construcții, transporturile, serviciile de cazare sau alimentație, producția cinematografică, publicitatea și realizarea de studii de piață, activitățile juridice, de contabilitate, de arhitectură și inginerie, precum și cele sportive, recreative și distractive, tranzacțiile imobiliare și multe altele.

Programul Comerț&Servicii se referă, astfel, la o gamă variată de investiții, cum ar fi achiziționarea de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) sau de active corporale, din categoria mijloacelor fixe destinate locurilor de joacă, sălilor de sport, fitness, drone sau echipamente de forță. Totodată, sunt eligibile soluțiile și sistemele de eficientizare energetică, dar și echipamentele pentru colectarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor industriale. Lista completă a investițiilor eligibile, stabilită prin procedură, permite și achiziționarea de mobilier sau de aparatură birotică.

Înscrierile se vor desfășura online și vor fi anunțate la o dată ulterioară. Procedura prevede depunerea unor cereri tip de acord de principiu la creditare și finanțare prin intermediul unui formular electronic de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul MEAT. La finalul acestei etape, va fi publicată lista tuturor cererilor înregistrate, în ordinea înscrierilor. Ulterior, aplicanții vor fi înștiințați să se prezinte la instituția de credit parteneră pentru care au optat, unde va fi realizată o preverificare a bancabilității. Dacă răspunsul este unul pozitiv, va fi emis acord de principiu la creditare, iar AIMM va începe procesul de evaluare administrativă și de eligibilitate, care poate fi încheiat favorabil prin emiterea notificării de principiu la finanțare. Creditul va fi acordat, însă, doar după verificarea finală a bancabilității, de către instituția de credit parteneră.

×