Vă informăm că Registrul Comerțului își suspendă activitatea în perioada 16 iulie - 25 iulie. Toate cererile primite vor fi preluate si pregătite de catre echipa Organic Consulting si vor fi soluționate după data de 25 iulie.

MIPE lansează ghiduri pentru apeluri în valoare de 283 milioane euro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică ghiduri ale solicitantului pentru patru apeluri de proiecte ce vor fi finanțate prin Programul Educație și Ocupare și prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027.

Apelul ”Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din învățământul profesional și tehnic – Stagii de practică pentru elevi” dispune de un buget total de 102,37 milioane de euro pentru sprijinirea a 40.000 de elevi din învățământul profesional, tehnic și dual pentru a participa la programe de pregătire practică.

Vor fi finanțate proiecte cu o valoarea minimă eligibilă a unui este de 201.000 euro atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate cât și pentru regiunea București Ilfov, valoarea maximă eligibilă a unui proiect fiind de 500.000 euro. Beneficiari eligibili sunt unități școlare din învățământul profesional și tehnic, precum și inspectoratele școlare, iar printre activitățile eligibile se numără derulare stagiilor de practică pentru elevi și implementarea programelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale elevilor, inclusiv competențe antreprenoriale verzi.

Ghidul solicitantului poate fi consultat AICI.

Prin apelul „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – Stagii studenți“, cu un buget total de 68,96 milioane de euro vor fi sprijiniți 9.453 studenți pentru a participa la programe de pregătire practică. Obiectivul vizat prin finanțarea acestui tip de proiecte este creșterea ratei de participare a studenților la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) prin intermediul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii universitare terțiare. Beneficiarii eligibili în cadrul acestui apel sunt instituțiile de învățământ superior acreditate, angajatori publici sau privați, alte entități relevante.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.400.000 euro.

Activitățile eligibile includ implementarea de programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, inclusiv pentru adaptarea competențelor și calificărilor legate de mediu, climă, energie, economia circulară și bioeconomie si pentru dobândirea competențelor cerute de sectoarele legate de tranziția climatică; sprijinirea unor parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, care să faciliteze inserția socio-profesională a viitorilor absolvenți, prin stagii de practică de specialitate, programe de internship etc.; (inclusiv prin finanțarea mobilităților), sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii, inclusiv prin formarea de competențe socio-emoționale; susținerea angajabilității absolvenților de învățământ terțiar prin realizarea de analize în vederea identificării unor nevoi orizontale de dezvoltare a ofertei educaționale.

Ghidul solicitantului poate fi consultat AICI.

Apelul de proiecte „Ține pasul”, cu un buget total de 111,83 milioane de euro vizează actualizarea competențelor specifice ale angajaților ca urmare a evoluțiilor tehnologice rapide si a apariției de noi competențe prin acțiuni relevante pentru ocupare și care să faciliteze accesul la un loc de muncă  sau păstrarea unui loc de muncă.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

Vor fi sprijiniți 56.000 de angajați cu vârsta între 18 și 65 de ani pentru a participa la programele de formare profesională, beneficiarii eligibili fiind furnizori de formare profesională autorizați, furnizori de servicii de informare și consiliere autorizați. Activitățile eligibile în cadrul proiectelor sunt organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și angajaților privind importanța formării profesionale continue; consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la aceste programe; formarea profesională a managerilor din întreprinderi în vederea actualizării competențelor de management în corelare cu evoluția tehnologiei si actualizarea strategiei de management de personal; formarea profesională a angajaților în vederea actualizării competențelor specifice ca urmare a evoluțiilor tehnologice și a apariției de noi competențe (recalificare, recalificare evolutivă).

Ghidul solicitantului poate fi consultat AICI.

44 de comunități urbane, sprijinite să se dezvolte

Apelul ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori” cu un buget de 2,88 milioane euro finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială furnizarea de sprijin pentru Grupurile de acțiune locală (GAL) din municipii și orașe cu peste 20.000 locuitori în vederea elaborării Strategiilor de dezvoltare locală. Valoarea maximă a unui proiect este de 226.029 lei (sumă forfetară), în urma apelului urmând a fi susținute 44 astfel de strategii de dezvoltare locală.

Ghidul solicitantului poate fi consultat AICI.

Perioada de consultare publică pentru toate cele patru ghiduri ale solicitantului se va încheia în data de 24 mai 2023, perioada estimată pentru lansarea apelurilor fiind prima parte a lunii iunie 2023.

Pentru anul 2023 este estimată lansarea unui număr total de 534 apeluri de proiecte finanțate din fonduri europene, prin PNRR și Politica de Coeziune. Calendarul complet al apelurilor poate fi consultat AICI.

×