Locatie

Program

Luni - Vineri 9:00 - 17:30

MIPE a prelungit sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul Programului Tranziție Justă

pixabay.com

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a decis prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Programului Tranziție Justă.

În cadrul Programului Tranziție Justă, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) pot obține granturi de câte 200.000-8 milioane de euro.

Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la 20.04.2024.

Alocarea orientativă dedicată apelurilor de proiecte aferente Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș si ADTI Valea Jiului este de aproximativ 775 de milioane de euro.

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional/ ajutor de minimis este de minimum 200.000 euro și maximum 8.000.000 euro (valoarea cumulată a celor două tipuri de ajutoare).

Solicitanții care doresc să depună proiecte în cadrul acestor apeluri trebuie să îndeplineasă următoarele condiții:

– să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile.

– să se încadreze în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii, în sensul prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare, atât la data solicitării finanțării, cât și la data acordării finanțării.

×