Locatie

Program

Luni - Vineri 9:00 - 17:30

Programul national multianual de microindustrializare “Fabricat in Romania”

Fonduri nerambursabile în valoare de maxim 500.000 RON

Bugetul alocat al schemei de minimis pentru anul 2022 este 50.000.000 lei

Beneficiarii eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 sau în baza Legii nr.1/2005

asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate

îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României

codul CAEN este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul inscrierii online

sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv

nu au datorii la bugetul general consolidat

nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a 3 exerciţii financiare consecutive

nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii

crează cel puțin 1 loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată

în cazul în care locul/locurile de muncă se vacantează sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante

Tipul locurilor de munca:

absolvent după anul 2019

persoană cu dizabilități

persoană defavorizată

refugiat din Ucraina

Ajutor financiar nerambursabil

finantare nerambursabila de maxim 500.000 RON/beneficiar

Contribuţie proprie – minim 15%

Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor !

Perioada de implemnatare: 12 luni

Cheltuieli eligibile

Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale

Activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice precum

Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor de teren, in limita a 1 autoturism/ beneficiar si maxim 50.000 lei, cu exceptia vehiculelor 100% electrice.

Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor

– 1 loc de munca – 5000 lei

– 2 locuri de munca – 10.000 lei

Pachetul digital (cheltuiala obligatorie)- max 25.000 lei – site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. (Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT)

Consultanță – maxim 8000 lei

Multe alte cheltuieli…

IMPORTANT!!! Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul decontului + 3 ani de monitorizare)

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului

finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile 

La punctaje egale va prevala:

punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021

punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după finanțare

numărul mediu de angajați la 31.12.2021

valoarea exactă a aportului propriu

data şi ora înscrierii în program

Angajamente:

Menținerea investiției: 3 ani

OFERTA SPECIALA LIMITATA

Înființare firmă GRATUIT

Sună-ne pentru a afla cum poți înființa firma ta GRATUIT.

0756.722.001

×