Vă informăm că Registrul Comerțului își suspendă activitatea în perioada 16 iulie - 25 iulie. Toate cererile primite vor fi preluate si pregătite de catre echipa Organic Consulting si vor fi soluționate după data de 25 iulie.

Granturi pentru investitii destinate IMM-urilor

Finanțare nerambursabilă în valoare de 50.000-200.000 de euro,respectiv 50.000-500.000 de euro prin două tipuri de ajutoare

Depunere proiecte: începând din 16 AUGUST 2022

Alocare financiară totală: 417.830.695 euro

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Solicitanți eligibili:

IMM-uri, Microintreprinderi active din toată țara afectate de pandemia COVID-19 care demonstrează o pierdere din cifra de afaceri în 2020 față de 2019 – minim 30%

Nu este întreprindere în dificultate în anul 2019

Au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019

investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile

proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%]

se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea implementării

se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat

minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde

Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate/concesiune/ superficie/ chirie/comodat cu privire la imobilul unde se face investiția

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN

nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, pentru aceleași categorii de activități

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului

finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile

Cheltuieli eligibile

cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea

Utilaje si echipamente tehnologic, inclusiv cheltuielile aferente montajului

IT&C si software

Utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica

Mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport administrative

Instalatii/echipamente cu scopul obtinerii unei economii de energie: panouri fotovoltaice/solare, pompe de caldura etc

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică — proiectare și inginerie —cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție

cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative

cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului — sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile

Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Toate cheltuielile prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare!

Angajamentele beneficiarului:

Durata relizării implementării proiectului nu va depăși data de 31.12.2023.

OFERTA SPECIALA LIMITATA

Înființare firmă GRATUIT

Sună-ne pentru a afla cum poți înființa firma ta GRATUIT.

0756.722.001

×