Vă informăm că Registrul Comerțului își suspendă activitatea în perioada 16 iulie - 25 iulie. Toate cererile primite vor fi preluate si pregătite de catre echipa Organic Consulting si vor fi soluționate după data de 25 iulie.

Granturi pentru capital de lucru

Doar pentru domeniul agriculturii, pisciculturii și industriei alimentare.

Finanțare nerambursabilă între 5.000 – 120.000 Euro

Alocare financiară: 250.000.000 Euro

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă reducerea impactului semnificativ generat de creșterea prețurilor la produsele de bază și derivatele acestora , precum și acordarea de sprijin pentru redresarea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare, unele dintre cele mai afectate de efectele pandemiei COVID-19.

Solicitanti eligibili:

IMM-urile, microîntreprinderile, societățile agricole, cooperativele agricole, grupurile de producători,PFA-urile, II-urile și organizațiile de producători a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19.

au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse

dispun de co-participare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului

mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului

finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile

Valoarea sprijinului se stabilește astfel:

pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.500 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 120.000 euro.

Cheltuieli eligibile

cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri

datorii curente și restante față de furnizorii curenți

cheltuieli privind chiria  și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența

cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente

cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar

cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări

cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului

Activitățile eligibile se pot vizualiza AICI

OFERTA SPECIALA LIMITATA

Înființare firmă GRATUIT

Sună-ne pentru a afla cum poți înființa firma ta GRATUIT.

0756.722.001

×