Vă informăm că Registrul Comerțului își suspendă activitatea în perioada 16 iulie - 25 iulie. Toate cererile primite vor fi preluate si pregătite de catre echipa Organic Consulting si vor fi soluționate după data de 25 iulie.

Apeluri de peste 300 de milioane de euro pentru microîntreprinderi și firmele mici și mijlocii din regiunea București-Ilfov

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a publicat calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte din acest an.

10 dintre aceste apeluri se vor adresa microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din regiunea București-Ilfov:

Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în IMM
Buget alocat: 10.000.000 euro
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, IMM-uri
Data estimată lansare consultare publică: iunie 2023
Data estimată deschidere apel: septembrie 2023

Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM
Buget alocat: 35.000.000 euro
Beneficiari eligibili: microintreprinderi, IMM-uri
Data estimată lansare consultare publică: iulie 2023
Data estimată deschidere apel: octombrie 2023

Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor
Buget alocat: 75.255.447 euro
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, IMM-uri
Data estimată lansare consultare publică: iulie 2023
Data estimată deschidere apel: octombrie 2023

Sprijin pentru creșterea competitivității IMM prin instrumente financiare
Buget alocat: 62.500.000 euro
Beneficiari eligibili: IMM-uri
Data estimată lansare consultare publică: august 2023
Data estimată deschidere apel: noiembrie 2023

Sprijinirea antreprenoriatului prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri
Buget alocat: 12.000.000 euro
Beneficiari eligibili: IMM-uri și orice alte forme legale de administrare a incubatoarelor
Data estimată lansare consultare publică: august 2023
Data estimată deschidere apel: noiembrie 2023

Sprijin pentru dezvoltarea unui model conceptual inovativ – Proof of Concept
Buget alocat: 5.000.000 euro.
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, IMM-uri
Data estimată lansare consultare publică: septembrie 2023
Data estimată deschidere apel: decembrie 2023

Sprijin pentru dezvoltarea de produse / procese noi sau semnificativ îmbunătățite
Buget alocat: 60.000.000 euro
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, IMM-uri.
Data estimată lansare consultare publică: octombrie 2023
Data estimată deschidere apel: ianuarie 2024

Sprijin pentru valorificarea potențialului facilităților de CDI existente în strânsă legătură cu nevoile de inovare ale IMM
Buget alocat: 36.000.000 euro
Beneficiari eligibili: OCDI publice (Institut de Cercetare, Universitate) în parteneriat cu IMM.
Data estimată lansare consultare publică: octombrie 2023
Data estimată deschidere apel: ianuarie 2024

Sprijin pentru clusterele de inovare în beneficiul IMM, inclusiv prin stimularea de colaborării interregionale și internaționale
Buget alocat: 10.000.000 euro
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, IMM-uri.
Data estimată lansare consultare publică: octombrie 2023
Data estimată deschidere apel: ianuarie 2024

Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare tehnologică, tranziție industrială, economie circulară etc.
Buget alocat: 2.500.000 euro
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, IMM-uri.
Data estimată lansare consultare publică: noiembrie 2023
Data estimată deschidere apel: februarie 2024

×