Vă informăm că Registrul Comerțului își suspendă activitatea în perioada 16 iulie - 25 iulie. Toate cererile primite vor fi preluate si pregătite de catre echipa Organic Consulting si vor fi soluționate după data de 25 iulie.

Apeluri de 970 milioane euro pentru sprijinul persoanelor vulnerabile

Persoanele vulnerabile vor beneficia de un pachet special de sprijin prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, primele apeluri de proiecte urmând a fi deschise în trimestrul al doilea al acestui an.

În total, în 2023 vor fi lansate prin acest program 10 apeluri în valoare totală de 970 milioane de euro, proiectele putând fi depuse de unitățile administrativ – teritoriale, grupurile de acțiune locală, furnizorii de servicii sociale, întreprinderi sociale sau administratori ai schemelor de antreprenoriat social.

Programul Incluziune și Demnitate Socială va finanța 11 priorități de investiții:

 • Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității;
 • Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală;
 • Protejarea dreptului la demnitate socială;
 • Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale;
 • Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii;
 • Servicii de suport pentru persoane vârstnice;
 • Sprijin pentru persoanele cu dizabilități;
 • Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile;
 • Inovarea socială;
 • Ajutorarea persoanelor defavorizate;
 • Asistență tehnică.

Cel mai mare buget este alocat priorității de ajutorare a persoanelor defavorizate – 980 milioane de euro – care va finanța măsuri precum pachetele cu alimente de bază sau mese calde, sprijin pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte pentru copiii din medii defavorizate, sprijin pentru cuplurile mamă – copil.

Sprijinirea comunităților rurale beneficiază de o alocare de 815 milioane euro, din care se vor finanța centre comunitare integrate, dezvoltarea serviciilor sociale în comunitățile rurale și formarea de profesioniști în domeniul asistenței sociale.

×