Vă informăm că Registrul Comerțului își suspendă activitatea în perioada 16 iulie - 25 iulie. Toate cererile primite vor fi preluate si pregătite de catre echipa Organic Consulting si vor fi soluționate după data de 25 iulie.

Apeluri de 811 milioane euro pentru marea digitalizarea a serviciilor publice

Din bugetul total de 2,2 miliarde de euro de care dispune Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027, 811 milioane euro sunt alocate digitalizării administrației publice și 1,3 miliarde euro cercetării și inovării.

Programul va aduce finanțare pentru dezvoltarea de soluții tehnologice avansate pentru digitalizarea marilor servicii publice, cu impact direct asupra a aproximativ 3 milioane de români, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Până la finalul acestui an, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027 vor fi lansate 17 apeluri de proiecte în valoare totală de 1,82 miliarde de euro.

Dintre acestea, 11 apeluri vizează domeniul digitalizării, iar celelalte 6 vor finanța sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare.

3 milioane de utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate, la finalul perioadei

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare va finanța 3 priorități de investiții:

 • Susținerea și promovarea unui sistem de cercetare, dezvoltare și inovare atractiv și competitiv;
 • Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri;
 • Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural.

Printre proiectele pe care le va aduce PCDIF se numără investiții pentru zona de robotică, automatizări industriale și IT, investiții în soluţii tehnologice de furnizare a energiei pe baza de hidrogen, investiții pentru utilizarea mai eficientă a resurselor de uraniu și investiții în tehnologiile viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale și tehnologii de fabricație avansate).

În ceea ce privește digitalizarea marilor servicii publice, intervenţiile vizează asigurarea sistemelor informatice necesare instituțiilor publice centrale pentru operaționalizarea serviciilor publice electronice realizarea, dezvoltarea, implementarea serviciilor publice electronice precum și îmbunătățirea serviciilor publice electronice existente din perspectiva interacțiunii cetățenilor, reprezentanților mediului privat de afaceri cu instituțiile și autoritățile publice.

Se urmărește digitalizarea extinsă a tuturor interacțiunilor administrative cu cetățenii, persoanele juridice pentru instaurarea unei e-guvernări depline și de care vor beneficia cetățenii indiferent de tipul de serviciu public pe care îl accesează, indiferent de rezidență sau tipul de instituție sau autoritate publică cu care interacționează.

De asemenea, PCIDIF urmărește dezvoltarea managementului școlarității prin intermediul unor platforme digitale integrate. Acest proces include baze de date unitar dezvoltate necesare sistemului educațional, realizarea catalogului electronic la nivel național, organizarea/desfășurarea concursurilor/examenelor naționale din învățământul preuniversitar, identificarea/centralizarea necesităților la nivelul fiecărei instituții de învățământpreuniversitar din perspectiva managementului școlarități.

Rezultatele așteptate la finalul perioadei

 • 2.923.943 utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate;
 • 3.992  utilizatori de noi produse, servicii și aplicații digitale dezvoltate de întreprinderi;
 • 624 întreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitală;
 • Creșterea cifrei de afaceri pentru 615 întreprinderi;
 • 635 întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau procese, comercializare sau organizare;
 • 5.000  de persoane care beneficiază de acțiuni de dezvoltare a capacității de valorizare a patrimoniului;
 • 1912 angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare a competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat (pe tip de competențe: tehnice, de management, de antreprenoriat, ecologice, altele).

Categoriile de beneficiari ai proiectelor finanțate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027

Vor beneficia de finanțările alocate prin PCIDIF:

 • IMM-uri (pentru care perioada de durabilitate este de 3 ani); organizații de cercetare (instituții de învățământ superior/institute/centre de cercetare), consortii, întreprinderi mari (doar ca parteneri ai IMM-urilor); start-up si scale-up; organizatii de sprijin pentru start-up si scale-up publice sau private; Asociatia ROStart-up; IMM-uri din sectorul IT (IMM pentru care perioada de durabilitate este de 3 ani);
 • Beneficiarii serviciilor publice deja prestate online; persoane fizice (ex. înregistrarea unei nașteri), pers juridice private (ex. înregistrarea unei companii), angajații administrației publice, populația din România; populația (servicii performate domeniu educațional), elevi/studenți, cadrele didactice; Ministerul Culturii, mediul de afaceri, populația care beneficiază de produsele culturale digitizate și de servicii performate, în sens larg întreaga populație care poate deveni un utilizator-consumator de cultură – în diferitele ei forme – puse la dispoziția cetățenilor prin digitalizare iar în sens specific toți profesioniștii din sectorul cultural și din sectoarele complementare (ex. educație, tineret și sport, protecția mediului, cercetare, comunicare și business etc); EDIH, IMM cu grad scăzut de digitalizare a căror maturitate digitala e foarte scăzută și au nevoie de sprijin pe tot parcursul procesului de digitalizare (IMM pentru care perioada de durabilitate este de 3 ani);
 • Operatorii culturali organizați ca ONG-uri sau SC-uri, instituțiile publice din sectorul cultural, instituțiile de cult organizate conform Legii 486/2006, Academia Română și publicul larg care beneficiază de produsele culturale digitizate și de servicii performate.

Mai multe detalii despre PCIDIF găsiți aici: https://bit.ly/3K2iXj3

Calendarul apelurilor din fonduri europene pentru anul 2023 poate fi consultat aici: https://bit.ly/3Z9sqtG

×